IN-ECO - Air and Vacuum Components - Lamelové vývevy RV33, RV53, RV63, RV83Air and Vacuum Componentswww.in-eco.by

Lamelové vývevy RV33, RV53, RV63, RV83

 Typ Sací
výkon
(L/min)
50/60Hz

Max.

vákuum

(mbar)

50/60Hz

Motor (IP54), 50Hz / 60Hz Hlučnosť
(dB)
Hmot-
nosť
(kg)
Pripojenie
dúchadla
(vnútorný
závit)
Príkon Napätie Prúd
(kW) (V) (A)
Trojfázové
RV 33 235/280 840/866 0,30 / 0,37 200-240 ∆ / 345-415 Y 1,5 ∆/ 1 Y 65/70 21 3/4”
RV 53
405/480 860/900 0,70 / 0,75
200-240 ∆ / 345-415 Y 2,5 ∆/ 1,7 Y 66/71 27 3/4”
RV 63
575/685 860/900 1,35 / 1,50
200-240 ∆ / 345-415 Y 4,6 ∆/ 2,3 Y 67/73 36 3/4”
RV 83
1130/1350 880/924 2 / 2,2 200-240 ∆ / 345-415 Y 10,5∆/ 8 Y 72/76 80 1”

 

Vývevy lamelové, piestové a vodokružnéKatalógový list (pdf/3MB)

Калі вы зацікаўлены ў падрыхтоўцы камерцыйнай прапановы, то запоўніце, калі ласка, бланк запыту.

Я згодзен з апрацоўкай маіх персанальных дадзеных
Паводле Закона "Аб абароне персанальных дадзеных" я даю свая згода на нявызначаны тэрмін на апрацоўку маіх персанальных дадзеных (імя, прозвішча, тытул, тэлефон, e-mail ) у інфармацыйнай сістэме аператара "IN-ECO" з мэтай падрыхтоўкі камерцыйнай прапановы.

Charakteristika:

 • bezolejová prevádzka
 • zdroj vákua bez obsahu prímesí
 • kompaktná a spoľahlivá konštrukcia
 • ľahká inštalácia a údržba
 • nízka hmotnosť a rozmery
 • plynulý chod bez vibrácií
 • ekonomická prevádzka

 

Aplikácie:

 • tlačiarenské stroje
 • environmentálne odvetvia
 • potravinársky priemysel
 • pneumatická doprava
 • automatizácia
 • baliarenský priemysel
 • drevársky priemysel

 

Princíp:

Princíp prevádzky lamelovej vývevy je založený na rotujúcich lamelách. Rotor (2) je uložený vo valcovom statore (1) excentricky na vrchu, takže sa takmer dotýka statora. Odstredivá sila tlačí lamely (3) smerom ku stene statora. Rotáciou statora dochádza k zmene objemu kompresných komôrok (6) medzi dvoma lopatkami a statorom, čím dochádza k nasávaniu plynu.  

 

 

princip_lamelova_vyveva_web_579

 

1) Stator
2) Rotor
3) Uhlíkové lamely
4) Vstup
5) Výstup
6) Kompresná
    komôrka

logo_rohs_55

Dúchadlá / vývevy RV spĺňajú podmienky Smernice2002/95/ES

Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o obmedzení

používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektro-

nických zariadeniach.

logo-ce_46

Dúchadlá/vývevy RV zodpovedajú

smernici pre strojné zariadenia 

Európskeho spoločenstva (CE).

© 1996 - 2018 IN-ECO. All rights reserved. Call us: +421 44 430 46 62