IN-ECO - Air and Vacuum Components - Vodokružné vývevy LR použitie, charakteristika a princíp fungovania.Air and Vacuum Componentswww.in-eco.by

Vodokružné vývevy LR

Charakteristika:

 

- bezolejová prevádzka
- sú vhodné pre nasávanie plynov a pár
- dosahujú pomerne hlboké vákuum
- sú schopné pracovať súčasne s plynom a s kvapalinou
- inštaláciou antikavitačného ventilu sa zabezpečí ochrana proti kavitácii
- bezpečná prevádzka s minimálnou údržbou
- plynulý chod bez vibrácií
- ekonomická prevádzka

 

Aplikácie:

 

- chemický priemysel
- potravinársky priemysel
- farmaceutický priemysel
- papierenský priemysel
- baliarenský priemysel
- odparovanie a sušenie

 

Princíp:

 

Princíp prevádzky vodokružnej vývevy je založený na „vodokružnom základe“. Rotor s pevnými lopatkami (1) sa otáča v statore (2), v ktorom je umiestnený exentricky. Pomocou odstredivej sily dochádza k vytvoreniu vodného prstenca zo servisnej kvapaliny (3). V kompresných komôrkach (4) medzi lopatkami a vodným prstencom dochádza k zmene tlaku a vytvoreniu vákua. Počas prevádzky musí byť do vývevy dodané dostatočné množstvo servisnej kvapaliny, aby výveva dosahovala požadovaný výkon. Zároveň servisná kvapaliny chladí samotnú vývevu a zachytáva prípadné znečistenie nasávaného plynu.

 

princip_vodokruzna_vyveva_web_1175

© 1996 - 2018 IN-ECO. All rights reserved. Call us: +421 44 430 46 62